Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

1 Хичээлүүд 13 Categories

3 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
5 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоо

Эрүүл мэндийн тогтолцоо ба засаглал

7 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Хүн амын эрүүл мэнд - Бүх салбары оролцоо

Хүн амын эрүүл мэнд - Бүх салбары оролцоо

7 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Эрүүл, идэвхтэй иргэн, гэр бүл, хамт олон

Эрүүл, идэвхтэй иргэн, гэр бүл, хамт олон 

1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтаны мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалт

Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтаны мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалт

9 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Digital Health: Planning National Systems

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага,  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан болон Олон улсын Харилцаа холбооны байгууллагаас боловсруулсан ''Цахим эрүүл мэнд: Үндэсний Системийг Төлөвлөх арга зүй"  олон нийтэд нээлттэй сургалтын хөтөлбөрийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн төв болон Монголын Анагаахын Хиймэл Оюун Ухааны Холбоо монгол хэлнээ хөрвүүлэв.

1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Томуу, томуу төст өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Томуу, томуу төст өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент
9 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх
Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент