Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

9 Хичээлүүд

МОДУЛЬ 1. ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course
МОДУЛЬ 3. ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТРАТЕГИ
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course
МОДУЛЬ 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАХИМ ШИЙДЭЛ ТӨЛӨВЛӨХ АРГАЧЛАЛ
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course
МОДУЛЬ 5. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАХИМ ШИЙДЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course
МОДУЛЬ 6.  ДИЖИТАЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ИНТЕРВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course
МОДУЛЬ 7. ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАРДАЛ БА ХУДАЛДАН АВАЛТ
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course
МОДУЛЬ 9. ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ИРЭЭДҮЙ
Digital Health: Planning National Systems
Preview Course