Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

3 Хичээлүүд

  Жирэмсний хяналт, өндөр эрсдэлтэй жирэмсэний эрт илрүүлэг, хяналт эмчилгээ
Жирэмсний хяналт, хүүхэд, настны эрүүл мэнд
Preview Course
Бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, тусламж үйлчилгээ
Жирэмсний хяналт, хүүхэд, настны эрүүл мэнд
Preview Course

Жирэмсний хяналт, хүүхэд, настны эрүүл мэнд

Бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, тусламж үйлчилгээ

Настаны эрүүл мэнд, тохиолдох өвчиний үеийн сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, хяналт эмчилгээ
Жирэмсний хяналт, хүүхэд, настны эрүүл мэнд
Preview Course