Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

9 Хичээлүүд

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 1 – АЮУЛТАЙ ЕРӨНХИЙ ШИНЖҮҮД

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 2. 2 САР ХҮРТЭЛХ ӨВЧТЭЙ НЯРАЙН МЕНЕЖМЕНТ

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 3. ХАНИАЛГАХ БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖ

 МОДУЛ 4. СУУЛГАЛТ
Хүүхдийн өвчний цогц менежмент
Preview Course

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 4. СУУЛГАЛТ

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 5. ХАЛУУРАЛТ

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 7. ЧИХНИЙ ӨВЧИН

Хүүхдийн өвчний цогц менежмент

МОДУЛ 9. ЭРҮҮЛ ХҮҮХДИЙН АСАРГАА